Skip to main content

PRAVILA PROGRAMA „PRIJATELJI PO RAČUNU“

Raiffeisenbank Austria d.d. („RBA“), tijekom 2024. godine za sve svoje klijente organizira program „Prijatelji po računu“ („Program“) u periodu od 07.01.2024. do 31.12.2024.

TKO SU SUDIONICI PROGRAMA?

Promotor – postojeći RBA klijent koji na dan 07.01.2024. ima minimalno jedan ugovoreni proizvod Banke.

Novi klijent

Novi klijent fizička osoba je osoba koja nije klijent RBA, ili je postojeći klijent RBA koji u zadnjih 6 mjeseci nije primio redovni priljev (plaću/mirovinu) na RBA račun, a kojeg je Promotor preporučio proslijedivši mu „Aktivacijski kod“.
Za mlade klijente (18 – 27 godina), koji ugovaraju RBA Young&Free paket, primanje plaće ili mirovine nije uvjet za ostvarivanje prava na nagradu, već je dovoljna prva isplatna transakcija s računa.

Novi klijent poslovni subjekt je fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost i pravna osoba u kategoriji malog i mikro poduzeća tj. mala poduzeća i obrtnici, koji nije klijent RBA i koji u zadnjih 6 mjeseci nije imao otvoren transakcijski račun u RBA.

U programu „Prijatelji po računu“ Promotori mogu pozvati svoje prijatelje, članove obitelji ili poznanike da postanu Novi klijenti banke i tako dobiju nagradu, na način da ispune Uvjete Programa.

Uvjeti programa su sljedeći:

Za fizičke osobe koje ne primaju plaću ili mirovinu u RBA:

 • otvaranje računa za primanje plaće/mirovine u RBA,
 • ugovaranje jednog od RBA paketa uključenih u Program: RBA Young&Free, RBA Senior paket, RBA Start&Go, RBA Full&Cool ASISTENCIJA, RBA Full&Cool DZO, PremiumSILVER, PremiumGOLD ili PremiumPLATINUM, s ugovornim odnosom u trajanju minimalno godinu dana, te
 • usmjeravanje redovnog priljeva (plaće ili mirovine) na račun u Banci.

Uz ugovoreni  RBA Senior paket, klijenti mogu primati isključivo mirovinu.
Iznimno, klijentima između 18 – 27 godina, koji  ugovore RBA Young&Free paket, ukoliko nisu u radnom odnosu, za isplatu nagrade je dovoljna prva isplatna transakcija s računa.

Za fizičke osobe, Promotor i Novi klijent ostvaruju pravo na isplatu jedne nagrade u kalendarskoj godini u iznosu od 50 eura, kada se ispune svi uvjeti.

Za poslovne subjekte (fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost i pravna osoba u kategoriji malog i mikro poduzeća tj. mala poduzeća i obrtnici):

 • otvaranje transakcijskog računa u RBA,
 • izvršenje prve odlazne (prijenos) transakcije.

Za poslovne subjekte, Promotor ostvaruje pravo na isplatu jedne nagrade u kalendarskoj godini u iznosu od 50 eura, kada se ispune svi uvjeti.

RBA – provoditelj Programa

KAKO PREPORUČITI NOVOG KLIJENTA?

Jednostavno je! Od nas ćete zaprimiti „Aktivacijski kod“ putem poruke u mojaRBA mobilno bankarstvo, e-mailom, SMS porukom ili pismom. „Aktivacijski kod“ možete proslijediti mailom/porukom/slikom/društvenim mrežama na neograničen broj vaših prijatelja, članova obitelji ili poznanika, s pozivom da ispune uvjete propisane programom "Prijatelji po računu".

KAKO POSTATI NOVI KLIJENT?

Vaši punoljetni prijatelji, članovi obitelji ili poznanici kojima ste proslijedili „Aktivacijski kod“, mogu se prijaviti u Program, popunjavanjem „Prijavnice“. „Prijavnicu“ je moguće popuniti i predati samo preko službene web stranice Banke www.rba.hr. Onima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti „Prijavnicu“ popuniti sami,  u tome će im pomoći djelatnik Banke u najbližoj poslovnici.

KAKO OSTVARITI PRAVO NA 50 EURA ?

Prijava Novog klijenta kojeg ste nam preporučili u program „Prijatelji po računu“ je obavezna putem „Prijavnice“. Ukoliko „Prijavnica“ nije ispunjena, Novi klijent ne sudjeluje u Programu.

Nagrade u programu „Prijatelji po računu“ se isplaćuju jednokratno, nakon što su ispunjeni svi uvjeti Programa. Nagrade se isplaćuju Novim klijentima fizičkim osobama  i Promotorima u mjesecu koji slijedi onom mjesecu kada su ostvareni istovremno svi uvjeti Programa. Novim klijentima poslovnim subjektima nagrade se ne isplaćuju.

Svi Novi klijenti fizičke osobe, koje ste nam preporučili  tijekom Programa „Prijatelji po računu“ i svi Novi klijenti fizičke osobe, koji su samostalno ugovorili jedan aktivan proizvod Banke,  i sami će dobiti promotorske „Aktivacijske  kodove“, i to početkom kvartala koji slijedi kvartalu u kojem su preporučeni ili su samostalno ugovorili jedan aktivan proizvod Banke. S „Aktivacijskim kodom“ mogu i sami pozivati svoje prijatelje, članove obitelji ili poznanike da otvore račune i ispune uvjete programa.

Na taj način, Novi klijenti koji su preporučeni kroz Program „Prijatelji po računu“ mogu u kalendarskoj 2024. godini ostvariti maksimalno jednu novčanu nagradu kao Novi klijenti te maksimalno jednu novčanu nagradu kao Promotori, u preporuci za fizičke osobe.

Svi postojeći klijenti  Banke fizičke osobe i oni koji to u budućnosti postanu (imaju barem jedan aktivan proizvod Banke) koji su dobili Aktivacijski kod te su sami sebe preporučili, u kalendarskoj 2024. godini mogu ostvariti maksimalno jednu novčanu nagradu kao Novi klijenti, te maksimalno jednu novčanu nagradu kao Promotori, u preporuci za fizičke osobe.

Promotori mogu sudjelovati u obje opcije pozivanja novih klijenata (fizičke osobe i poslovni subjekti), te u kalendarskoj godini mogu ostvariti dvije nagrade u Programu (zasebno za fizičke osobe i zasebno za poslovne subjekte ). U oba slučaja kada ima više realiziranih preporuka, ili za fiziče osobe, ili za poslovne subjekte, nagrada će se isplatiti Promotoru isključivo po novom klijentu, koji je prvi ispunio uvjete.

UVJETI SUDJELOVANJA U PROGRAMU
 1. U okviru Programa preporuku mogu dati Promotori koji su od RBA zaprimili „Aktivacijski kod“.
 2. Preporuku ćemo smatrati uspješnom ako je:
  • ostvarena u vrijeme trajanja Programa,
  • Novi klijent fizička osoba punoljetna osoba (ima minimalno 18 godina na datum uspostavljanja poslovnog odnosa s RBA).
 3. Novčane nagrade uplatit ćemo na tekući račun/ multivalutni tekući račun  Promotora i Novog klijenta fizičke osobe u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem su ispunjeni svi uvjeti Programa.
 4. U Programu „Prijatelji po računu“ mogu sudjelovati svi djelatnici Banke i Grupe koji nisu direktno uključeni u rad sa klijentima kroz dodijeljene „Aktivacijske kodove“.
  U dodjeli  „Aktivacijskih kodova“ isključeni su djelatnici Poslovne mreže i Kontakt centra te SME Prodajnih centara.
  Djelatnici Banke i Grupe koji su uključeni u Program „Prijatelji po računu“ ne mogu ostvariti novčane nagrade, niti kao Promotori, niti kao Novi klijenti.
 5. Svaka fizička osoba može postati klijent RBA ugovaranjem jednog od proizvoda Banke te na taj način postati Promotor u jednom od sljedećih valova promotivne aktivnosti Banke.
  Takav Promotor može preporučiti sebe osobno ili druge osobe dobivenim „Aktivacijskim kodom“ iz nekog sljedećeg vala. Po ispunjenju uvjeta Programa, takav Promotor ostvaruje pravo na isplatu nagrade.
 6. Ako ste Promotor, kroz Program „Prijatelji po računu” ste preporučili Novog klijenta, a  nemate otvoren tekući račun/multivalutni tekući račun u RBA, trebate u najbližoj RBA poslovnici otvoriti tekući račun/ multivalutni tekući račun ili online otvoriti tekući račun kako bismo vam mogli isplatiti novčanu nagradu.
 7. Kako bi Novi klijenti fizičke osobe dobili novčanu nagradu, isti trebaju osigurati da najkasnije do 31.01.2025. godine, ispune sve uvjete Programa.
 8. U slučaju da dva ili više Promotora preporuče istu osobu tijekom trajanja Programa, novčana nagrada će se priznati onom Promotoru čiji je „Aktivacijski kod“ Novi klijent prvog evidentirao putem prijavnice u Program.
 9. Novi klijent ne može biti klijent koji je s RBA uspostavio pa prekinuo poslovni odnos po tekućem računu/ multivalutnom tekućem računu za fizičke osobe i transakcijskom računu za poslovne subjekte unutar razdoblja trajanja Programa.
 10. Sigurnost podataka Promotora i Novih klijenata nam je izuzetno važna. Ti podaci su i zakonom zaštićeni kao bankovna tajna. Zbog toga podatke o Novim klijentima ne možemo dijeliti s Promotorima i drugim Novim klijentima.
 11. Konačnu odluku o uspješnosti davanja preporuke donosimo mi.
 12. U svakom trenutku imamo pravo:
  • izvršiti promjene u Programu i/ili izmijeniti iznos nagrade drugim iznosom ili drugom nagradom od jednake ili slične vrijednosti;
  • promijeniti ove uvjete i/ili Program;
  • otkazati Program.
 13. Svi Novi klijenti fizičke osobe koji plaću ili mirovinu primaju na multivalutni tekući račun, ugovaraju trajni nalog s multivalutnog tekućeg računa na tekući račun, minimalno u iznosu mjesečne naknade za RBA paket iz Programa, koji je ugovoren.