Skip to main content

PRAVILA PROGRAMA „PRIJATELJI PO RAČUNU“

Raiffeisenbank Austria d.d. („RBA“), tijekom 2023. godine, za sve svoje klijente, organizira program „Prijatelji po računu“ („Program“) u promotivnoj akciji od 09.01. do 30.11.2023. godine.

TKO SU SUDIONICI PROGRAMA?

Promotor – postojeći RBA klijent koji na dan 28.12.2022. ima minimalno jedan ugovoren proizvod Banke. Promotor poziva prijatelje, članove obitelji ili poznanike da:

 • otvore tekući/multivalutni tekući račun za primanje plaće ili mirovine u RBA,
 • ugovore jedan od RBA paketa iz Programa*, s ugovornim odnosom u trajanju minimalno godinu dana i
 • usmjere redovni priljev (plaću ili mirovinu) na račun u Banci.

Novi klijent – osoba koja nije klijent RBA ili postojeći klijent RBA koji u zadnjih 6 mjeseci, prije pokretanja promotivne aktivnosti u kojoj sudjeluje, nije primao redovni priljev (plaću/mirovinu) na RBA račun, a kojeg je Promotor preporučio proslijedivši mu „Aktivacijski kod“.

RBA – provoditelj Programa

KAKO PREPORUČITI NOVOG KLIJENTA?

Jednostavno je! Od nas ćete zaprimiti „Aktivacijski kod“ putem poruke u RBA Internetsko/Mobilno bankarstvo, e-mailom, SMS/Viber porukom ili pismom. „Aktivacijski kod“ možete proslijediti mailom/porukom/slikom/društvenim mrežama na neograničen broj vaših prijatelja, članova obitelji ili poznanika, s pozivom da otvore tekući/multivalutni tekući račun za primanje plaće ili mirovine u RBA i ugovore jedan od RBA paketa iz Programa*, s ugovornim odnosom u trajanju od minimalno godinu dana te usmjere redovni priljev (plaću ili mirovinu) na račun u Banci.

KAKO POSTATI NOVI KLIJENT?

Vaši punoljetni prijatelji, članovi obitelji ili poznanici kojima ste proslijedili „Aktivacijski kod“, mogu se prijaviti u Program, popunjavanjem „Prijavnice“. Prijavnicu je moguće popuniti i predati samo preko službene web stranice Banke www.rba.hr. Oni koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti Prijavnicu popuniti sami, u tome će im pomoći djelatnik Banke u najbližoj poslovnici.

KAKO OSTVARITI PRAVO NA 50 EURA ?

Prijava novog klijenta, kojeg ste nam preporučili, u program „Prijatelji po računu“ je obvezna putem „Prijavnice“. Ukoliko Prijavnica nije ispunjena, novi klijent ne sudjeluje u Programu.

Ugovaranjem jednog od RBA paketa iz Programa* iz aktualne RBA ponude, u mjesecu koji slijedi mjesecu primitka prvog redovnog priljeva Novog klijenta i kada su ispunjeni svi uvjeti Programa, na vaš tekući račun/multivalutni tekući račun uplatit ćemo 50 eura jednokratno. Svakom Novom klijentu kojeg ste nam preporučili, u mjesecu koji slijedi mjesecu primitka prvog redovnog priljeva Novog klijenta i kada su ispunjeni svi uvjeti Programa, također ćemo uplatiti jednokratno novčanu nagradu u iznosu 50 eura. 

I Promotor i novo akvizirana osoba, koju ste nam preporučili, ostvaruju maksimalno jednu novčanu nagradu tijekom jedne kalendarske godine.

Svi novi klijenti koje ste nam preporučili  tijekom Programa „Prijatelji po računu“ i svi novi klijenti koji su samostalno ugovorili jedan aktivan proizvod Banke, i sami će dobiti promotorske „Aktivacijske  kodove“ i to početkom kvartala koji slijedi kvartalu u kojem su preporučeni ili da su samostalno ugovorili jedan aktivan proizvod Banke, te mogu i sami pozivati svoje prijatelje, članove obitelji ili poznanike da:

 • otvore tekući/multivalutni tekući račun za primanje plaće ili mirovine u RBA,
 • ugovore jedan od RBA paketa iz Programa*, s ugovornim odnosom u trajanju minimalno godinu dana i
 • usmjere redovni priljev (plaću ili mirovinu) na račun u Banci.

Na taj način, novi klijenti koji su preporučeni kroz Program „Prijatelji po računu“,  mogu u kalendarskoj godini 2023.g. ostvariti maksimalno jednu novčanu nagradu kao novi klijenti, te maksimalno jednu novčanu nagradu kao Promotori.

UVJETI SUDJELOVANJA U PROGRAMU
 1. U okviru Programa preporuku mogu dati Promotori koji su od RBA zaprimili „Aktivacijski kod“.
 2. Preporuku ćemo smatrati uspješnom ako je:
  • ostvarena u vrijeme trajanja promotivne akcije Programa,
  • Novi klijent punoljetan (ima minimalno 18 godina na datum uspostavljanja poslovnog odnosa s RBA), ima otvoren tekući/multivalutni tekući račun na koji je uplaćena prva plaća ili mirovina te ima ugovoren RBA paketa iz Programa*, ugovoren na minimalno 12 mjeseci
 3. Novčane nagrade u iznosu 50 eura uplatit ćemo na tekući račun Promotora i Novog klijenta, u mjesecu koji slijedi mjesecu primitka prvog redovnog priljeva Novog klijenta i kada su ispunjeni svi uvjeti Programa.
 4. U Programu „Prijatelji po računu“ mogu sudjelovati svi djelatnici Banke i Grupe, koji nisu direktno uključeni u radu sa klijentima, na način da se istima, Programom „Prijatelji po računu“ dodjeljuju „Aktivacijski kodovi“.
  U dodjeli  „Aktivacijskih kodova“, isključeni su djelatnici Poslovne mreže i Kontakt centra.
  Djelatnici Banke i Grupe, koji su uključeni u Program „Prijatelji po računu“, ne mogu ostvariti novčane nagrade, ni kao Promotori, ni kao Novi klijenti.
 5. Svaka osoba može postati klijent RBA ugovaranjem jednog od proizvoda Banke te na taj način postati Promotor u jednom od sljedećih valova promotivne aktivnosti Banke.
  Takav Promotor može preporučiti sebe osobno ili druge osobe dobivenim aktivacijskim kodom iz nekog sljedećeg vala. Po otvaranju tekućeg/multivalutnog tekućeg računa za primanje plaće ili mirovine u RBA, ugovaranju jednog od RBA paketa iz Programa* iz aktualne RBA ponude, po primitku prvog redovnog primanja (plaće ili mirovine), te ostvarivanju svih uvjeta programa „Prijatelji po računu“, takav Promotor ostvaruje pravo na isplatu nagrade od 50 eura.
  Ukoliko su Promotor i Novi klijent ista osoba prilikom evidentiranja „Aktivacijskog koda“, nagrada od 50 eura ostvaruje se samo po jednoj osnovi.
 6. Ako ste Promotor, i kroz Program „Prijatelji po računu” ste preporučili Novog klijenta, a  nemate otvoren tekući račun/multivalutni tekući račun u RBA, kako bismo vam isplatili novčanu nagradu u iznosu 50 eura, trebate u najbližoj RBA poslovnici otvoriti tekući račun/multivalutni tekući račun.
 7. Kako bi Novi klijenti dobili novčanu nagradu u iznosu od 50 eura trebaju osigurati da u roku od 30 dana po okončanju promotivne akcije, a najkasnije do 30.12.2023. godine, na njihov račun u RBA prime prvu plaću ili mirovinu (redovni priljev).
 8. U slučaju da dva ili više Promotora preporuče istu osobu tijekom trajanja Programa, novčana nagrada će se priznati Promotoru, čiji je „Aktivacijski kod“ Novi klijent evidentirao putem prijavnice u program, a svakako prije ugovaranja tekućeg/multivalutnog tekućeg računa za primanje plaće ili mirovine i ugovaranja RBA paketa iz Programa*.
 9. Novi klijent ne može biti klijent koji je s RBA uspostavio pa prekinuo poslovni odnos po tekućem računu/multivalutnom tekućem računu unutar razdoblja trajanja promotivne akcije Programa.
 10. Sigurnost podataka Promotora i Novih klijenata nam je izuzetno važna. Ti podaci su i zakonom zaštićeni kao bankovna tajna. Zbog toga podatke o Novim klijentima ne možemo dijeliti s Promotorima i drugim Novim klijentima. 
 11. Konačnu odluku o uspješnosti davanja preporuke donosimo mi.
 12. U svakom trenutku imamo pravo:
  • izvršiti promjene u Programu i/ili izmijeniti iznos nagrade drugim iznosom ili drugom nagradom od jednake ili slične vrijednosti;
  • promijeniti ove uvjete i/ili Program;
  • otkazati Program.
 13. Svi Novi klijenti koji plaću ili mirovinu primaju u stranoj valuti na multivalutni tekući račun, ugovaraju trajni nalog s multivalutnog tekućeg računa na tekući račun, minimalno u iznosu mjesečne naknade za RBA paket iz Programa*, koji je ugovoren.
 14. Svi Promotori, i svi Novi klijenti koji su u Programu „Prijatelji po računu“ ugovorili RBA paket usluga i koji su ostvarili pravo na isplatu nagrade, ne mogu u godini u kojoj im je isplaćena nagrada, koristiti ostale RBA pogodnosti ili promotivne akcije koje se odnose na ugovoreni RBA paket.
  Izuzetak su Novi klijenti koji su u Programu ugovorili RBA Full&Cool DZO ili RBA Full&Cool Asistencija ili PremiumGOLD paket, koji imaju pravo sudjelovati u promotivnoj akciji oslobođenja od plaćanja naknade za navedene pakete, ukoliko takva promotivna akcija bude objavljena.

*RBA paketi iz Programa su: RBA Start&Go, RBA Full&Cool ASISTENCIJA, RBA Full&Cool DZO, PremiumSILVER, PremiumGOLD i PremiumPLATINUM