Skip to main content

neovisno za što vam točno treba: Zatražite gotovinski kredit

  • online ponuda u 5 minuta
  • isplata kredita u 24 sata
  • bez troška javnog bilježnika za kredit do 10.000 EUR

Uvjeti kredita

Ponuda za RBA klijente i klijente u postupku prebacivanja primanja na račun u RBA.

Iznos kredita: 2.000 - 40.000 EUR

Fiksna kamatna stopa: 6,90% - 7,90%

Visina kamatne stope ovisi o individualnom odnosu klijenta s bankom te procjeni kreditnog rizika klijenta.

Rok otplate: 3 - 10 godina

Naknada za obradu kredita: bez naknade

 

Iznos kredita (glavnica)
15.000,00 EUR
Redovna godišnja kamatna stopa7,20% fiksna
Efektivna kamatna stopa (EKS)7,44%
Rok otplate kredita
6 god. (72 mj.)
Mjesečni anuitet
257,18 EUR
Kamata za razdoblje otplate kredita
3.516,96 EUR
Interkalarna kamata
88,77 EUR
Naknada za obradu kredita
0,00 EUR
Ukupan iznos za plaćanje
18.605,73 EUR

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz pretpostavku isplate kredita 1.7.2023. i plaćanja interkalarne kamate do 31.7.2023. 

Jednostavan proces realizacije

Korak 1 Ispunite online zahtjev i šaljemo vam informativnu ponudu na e-mail
Korak 2 Posjetite najbližu poslovnicu i dovršite ugovaranje kredita
Korak 3 Isplaćujemo novac na vaš račun

Često postavljena pitanja

Informativnu ponudu gotovinskog kredita možete zatražiti online ili u poslovnici. Zatražite li ponudu online, u e-mailu ćete primiti i informacije o potrebnoj dokumentaciji pa kod osobnog bankara možete doći već pripremljeni. Zatražite li ponudu direktno u poslovnici, postupak predodobrenja koji traje 10-tak minuta proći ćete s našim djelatnikom te dobiti informaciju zadovoljavate li uvjete za dobivanje kredita kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji. Ako već imate status RBA klijenta i primili ste najmanje 5 redovnih priljeva u zadnjih 6 mjeseci na RBA tekući račun, možete odmah podnijeti zahtjev za kredit jer vam dodatna dokumentacija neće biti potrebna. Kada vaš zahtjev bude obrađen i odobren, pripremit ćemo ugovornu dokumentaciju i pozvati vas u poslovnicu. Ugovor o kreditu potpisujete u poslovnici i zajedno sa zadužnicom i izjavom o zapljeni po pristanku dužnika solemnizirate kod javnog bilježnika. Isplata kredita slijedi nakon potpisivanja Ugovora, odnosno primitka ovjerenih dokumenata.

Gotovinski kredit je nenamjenski kredit, što znači da njegova namjena nije unaprijed utvrđena, već tražitelj kredita odlučuje u koju svrhu će iskoristiti dobiveni iznos kredita.

Status klijenta imaju svi klijenti koji svoja redovita primanja (plaća ili mirovina) usmjeravaju na tekući/multivalutni račun u RBA, a ostvaruju ga i klijenti koji su u postupku otvaranja RBA tekućeg računa i usmjeravanja primanja na taj račun. Klijenti s deviznim primanjima ostvaruju status klijenta primitkom prvog redovnog priljeva na multivalutni račun u RBA.

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje ukupnu cijenu kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe, osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent plaća Banci prilikom odobrenja kredita, rok otplate kredita, visina eventualno potrebnog garantnog depozita itd. Svrha efektivne kamatne stope je mogućnost usporedbe troškova kredita kod svih banaka. Izračunava se u skladu s metodologijom definiranom aktom Hrvatske narodne banke kojom se uređuje EKS, a način izračuna jedinstven je za sve banke. Maksimalna EKS, ovisno o vrsti kredita, propisana je Zakonom o potrošačkom kreditiranju.

Kreditna sposobnost se utvrđuje prema našim internim aktima temeljem visine vaših prosječnih primanja i postojećih zaduženja. Postojeća zaduženja odnose se na iznose vaših ostalih financijskih obaveza poput drugih kredita, odobrenih limita prekoračenja po tekućem računu ili po kreditnim karticama i sl. Ako samostalno ne možete podići željeni iznos gotovinskog kredita, možete imati sudužnika.

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Preslike osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu
  • Potvrda poslodavca o zaposlenju (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za kredit) ili e-radna knjižica
  • Posljednja isplatna lista (ovjerena od strane poslodavca) ili e-JOPPD obrazac (izvješće REGOS-a o primicima, obračunatim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja) za posljednja 3 mjeseca u elektronskom obliku

Tražitelj kredita obvezan je za sve sudionike u kreditu priložiti dokumentaciju na temelju koje se dokazuje visina primanja. Dokumentacija se razlikuje za pojedine sudionike, ovisno o vrsti poslovnog subjekta kod kojeg su zaposleni pa detaljnije informacije potražite u Ostalim uvjetima odobravanja gotovinskih kredita

Proces odobrenja gotovinskog kredita individualan je za svakog tražitelja kredita, kao i potrebno vrijeme za odgovor na predani zahtjev. Najjednostavniji postupak za realizaciju gotovinskog kredita možete ostvariti korištenjem opcije online ponude gotovinskog kredita, jer ćete tako najbrže dobiti informaciju možete li i koliki iznos gotovinskog kredita zatražiti. Riječ je o informativnoj neobvezujućoj ponudi koja se temelji na vjerodostojnosti podataka koje ste unijeli u zahtjev. Odlično je što ćete uz ponudu dobiti i detaljne informacije o dokumentaciji koju trebate predati pa ćete uštedjeti na vremenu i manje puta dolaziti u poslovnicu.

Kredit se može isplatiti u gotovini ili prijenosom sredstava kredita na vaš račun, ovisno o tome što je definirano ugovorom o kreditu. Važno je napomenuti da je rok korištenja kredita najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Instrumenti osiguranja:

  • Zadužnica za sve sudionike u kreditu
  • Izjava o zapljeni po pristanku dužnika za sve sudionike u kreditu

Osim navedenih instrumenata osiguranja povrata kredita možemo zatražiti i druge instrumente osiguranja.

Kao korisnik kredita u svakom trenutku možete izvršiti prijevremenu djelomičnu ili konačnu otplatu kredita, samo trebate podnijeti pisani zahtjev. Na iznos kredita koji prijevremeno otplaćujete ne plaćate redovnu kamatu za preostali rok otplate. Za prijevremenu djelomičnu ili konačnu otplatu kredita naplaćuje se naknada sukladno zakonskim propisima, što možete provjeriti u dokumentu Naknade u poslovima kreditiranja građana.